Cercadors d'entitats amb programes de voluntariat ambiental

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya: www.xvac.cat
Servei Català del Voluntariat: www.voluntariat.org
Voluntariat.net: www.voluntariat.net
Xarxa Associativa i de Voluntariat de Catalunya: www.xarxanet.org
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT):www.custodiaterritori.org
Anuari d'entitats catalanes 2007 (Medi Ambient): www.unescocat.org/anuari

Centres de documentació i recursos de voluntariat ambiental

Espai de promoció del voluntariat ambiental a Catalunya [E*VA): www.voluntariatambiental.blogspot.com
Observatori del tercer sector: www.tercer-sector.org/

Programes autonòmics de voluntariat ambiental

Centro de recursos ambientales de Navarra: www.crana.org
Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Entitats internacional

The Royal Society for the Protection of Birds: www.rspb.org.uk
The National Trust: www.nationaltrust.org.uk
British Trust for Conservation Volunteers: www2.btcv.org.uk
Volunteers-In-Parks: www.nps.gov/volunteer

Altres informacions sobre voluntariat ambiental

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.
Carta del voluntariat de Catalunya: www.planacionalassociacionisme.voluntariat.org