Si ets una entitat i estàs creant un programa de voluntariat ambiental, tingues en consideració les següents recomanacions:

 1. Selecciona un problema ambiental que sigui rellevant per la teva entitat i que sigui d’interès per a la societat.
 2. Determina quant temps disposes per organitzar i atendre als voluntaris ambientals i quan vols fer les activitats (dies i horaris). 
 3. Defineix els perfils de voluntaris/àries ambientals que necessita l’entitat. Inclou les diferents funcions i responsabilitats de cadascun. 
 4. Pensa en que el teu projecte tinguin objectius realitzables i avaluables.
 5. Estandarditza els diferents processos del cicle del voluntariat en forma de protocol. D’aquesta manera serà més senzill la gestió del voluntariat i la seva avaluació.
 6. Aprofita els recursos materials, econòmics i humans que estaran al teu abast.
 7. Compta sempre amb un coordinar/ra de voluntariat ambiental per a que els voluntaris tinguin una figura de referència, algú que els acompanyi i  els aconselli.
 8. Promou en tot moment la captació dels voluntaris/àries.
 9. Fes una selecció adequada. 
 10. Crea estratègies de motivació i reconeixement.
 11. Planifica un programa de formació.
 12. Garanteix  una comunicació fluida i regular amb els voluntaris. Crea canals de comunicació bidireccionals.
 13. Avalua sempre l’efectivitat del programa de voluntariat.